Cele mai vechi cetăţi moldoveneşti sunt amintite în documente în a doua jumătate a secolului al XIV-lea sau la începutul celui următor, ca de pildă: Suceava, Neamţ, Hotin, Ţeţina, Şcheia, Cetatea Albă.

Este îndeobşte ştiut că pentru consolidarea statului său Petru I Muşat s-a îngrijit cu precădere de construirea unor puternice cetăţi, la început de pământ dar spre sfârşitul secolului al XIV-lea de piatră cum ar fi Neamţ şi Suceava, unde, de altfel si-a strămutat reşedinţa de la Siret.

Ştefan cel Mare este cel ce a acordat o deosebită importanţă cetăţilor, întregind sistemul de apărare al Moldovei şi adaptând vechile cetăţi la programul tehnicii militare. El a mărit incinta cetăţilor Suceava şi Neamţ, cu ziduri groase şi bastioane semicirculare. Planul cetăţii de piatră este în formă de patrulater. Din punct de vedere al vieţii economice este de subliniat faptul că pentru prima jumătate a sec. al XV-lea, săpăturile arheologice au dovedit la Suceava prelucrar...