Menu

Muzeul Judeţean de Istorie Teleorman

Strada 1848 Alexandria, Romania
Directie Adresa
 
Momentan nu avem unitati de cazare in zona.

Muzeul Judeţean de Istorie Teleorman

  • Este în Alexandria, Județ Teleorman
  • Înfiinţat în 1952
  • Deschis turiștilor cu taxă de vizitare.

Muzeul Judeţean de Istorie Teleorman prezintă secţiile de arheologie, istorie, etnografie, nimismatică şi colectivizarea printr-un patrimoniu foarte valoros şi bogat...

Muzeul Judeţean de Istorie Teleorman
  • Constructor/ Autor: Consiliul Local
  • Cod monument Istoric:
  • Condiții de vizitare: ghid

Muzeul îşi are rădăcinile în anul 1934, când, la sărbătorirea centenarului Alexandriei, consiliul local a decis înfiinţarea lui. Muzeul trebuia să expună si să conserve documentele şi materialele relevante pentru existenţa, evoluţia şi cultura populatiei din zonă. Imediat, un mic muzeu a fost amenajat într-o încăpere din clădirea primăriei, iar în 1936, a fost mutat într-o încăpere a Palatului Cultural "Victor Antonescu".
În 1952, muzeul intră într-o nouă etapă a evoluţiei sale, fiind înfiinţat oficial ca Muzeu Orăşenesc, cu un patrimoniu format din documente despre întemeierea oraşului, monede, ceramică, dovezi materiale din diferite epoci istorice. În 1974, muzeul îsi schimbă titulatura în "Muzeul Judeţean de Istorie Teleorman", iar în 1981 - "Complezul Muzeal Judeţean".
În 1997, i se alocă o nouă clădire, în care îşi expune colecţiile de arheologie neolitică şi geto-dacică, tezaure monetare, etnografie locală. Muzeul a participat, în perioada 1998 - 2004, la proiectul internaţional româno-britanic de cercetare a locuirii neo-eneolitice de pe Valea Teleormanului, alături de Muzeul Naţional de Istorie a României şi Universitatea din Cardiff. În 2003-2004, Muzeul a derulat un program de cercetare a procesului de colectivizare a agriculturii din judeţul Teleorman, finanţat de Guvernul Statelor Unite ale Americii, prin intermediul Secţiei Afaceri Publice din Bucureşti şi Asociaţiei "Prietenii Muzeului" din judeţul Teleorman. Din 2006, Muzeul Judeţean Teleorman participă la un program româno-francez de cercetare a locuirii paleolitice din zona Ciuperceni, împreună cu Misiunea Arheologică Franceză în România, Muzeul Oraşului Bucureşti şi Institutul de Arheologie V. Pârvan Bucureşti.
Inclusiv în prezent, Muzeul este implicat în proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare arheologică a paleoliticului, neo-eneoliticului şi evului mediu.

Muzeul Judeţean de Istorie Teleorman are cinci secţiuni şi posedă piese clasate în Tezaurul Patrimoniului Cultural Naţional.
Colecţia de arheologie cuprinde obiecte provenite din cercetările arheologice din Ciolăneşti Deal, Siliştea, Vităneşti, Zimnicea, Orbeasca de Sus, Albeşti, Măgura - Bran, Măgura - Buduiasca, Ciuperceni, Bujoru, Dulceanca etc. Piesele aparţin epocilor paleolitică, neolitică, bronzului, fierului, geto-dacică, migraţiilor timpurii, medievală timpurie şi medievală. Ele sunt aşezate în 19 vitrine şi sunt reprezentate de vase şi fragmente ceramice, podoabe, obiecte din lemn, ceramică pictată cu aur, unelte (de os, corn, piatră, cupru), zabală de fier, fibule tracice, cupe cu decor în relief, obiecte funerare, ceramică smălţuită etc. În această expoziţie sunt prezentate panouri pentru familiarizarea turiştilor cu noţiunile. De asemenea, sunt realizate şi două reconstituiri: un atelier de olar din secolul al VI-lea î. Hr. şi o locuinţă semiadâncită.

Muzeul Judeţean de Istorie Teleorman

Expoziţia permanentă de etnografie zonală a fost realizată cu ajutorul Muzeului Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" din Bucureşti şi se deasfăşoară în cinci săli, prezentând perioada teleormăneană de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi până la mijlocul secolului XX. În primele două săli, vizitatorii pot vedea reconstituirea unei case ţărăneşti din Siliştea Gumeşti, cu obiecte etnografice de uz casnic şi gospodăresc, mobilier ţărănesc, textile de interior. În cea de-a treia sală, sunt expuse costume populare, de muncă şi de sărbătoare, surprinse în evoluţia lor în timp. Ultimele doua săli sunt dedicate activităţilor ţăranului: torsul şi ţesutul (răboiul de ţesut, vârtelniţa, ceacârul, răşchitorul, maşina de egrenat bumbac, maşina de tors), agricultura (carul pentru boi, hambarul pentru făină), pescuitul, viticultura (zdrobitorul pentru struguri, dubla şi vase din doage).