Menu

Biserica de lemn "Sfântul Nicolae"

strada Bisericii nr. 662, 617210 Girov, România
Directie Adresa
 
 
 
Momentan nu avem unitati de cazare in zona.

Biserica de lemn "Sfântul Nicolae"

  • Este în Girov-Conţesti, Comuna Girov, Județul Neamţ
  • Construit înainte de 1828
  • Poartă Hramul Sfântului Nicolae
  • Deschis turiștilor fără taxă de vizitare.

Biserica de lemn Sfântul Nicolae este un lăcaş vechi de 200 de ani, un monument istoric...

Biserica de lemn
  • Cod monument Istoric: NT-II-m-B-10623
  • Trasee amenajate: da
  • Condiții de vizitare: îmbrăcăminte adecvată vizitării unui lăcaş de cult
  • Sărbătoare anuală: Sfântul Nicolae - 6 decembrie

Biserica de lemn Sfântul Nicolae este pe teritoriul fostului sat Conţeşti, de aici şi numele ei de Biserica din Conţeşti. Nu se ştie când a fost ridicată biserica, nu există pisanie, iar singura mărturie este o piatră funerară descoperită în urna cercetărilor, pe care era inscripţionat anul 1828. Biserica este pe lista monumentelor istorice din 2004.

Satul este atestat documentar pentru prima dată în 1553, în timpul domniei lui Alexandru Lăpuşneanu. În 1618, un hristov alcătuit de Radu-Mihnea pomeneşte satul şi, implicit, biserica din Conţeşti.

Biserica este înconjurată de un gard din piatră, vechi din 1838, care poartă deasupra o cruce cu semilună, amintind de asupririle turceşti. În curtea bisericii se află cimitirul, cu pietrele inscripţionate cu anii 1852, 1856 şi 1862.
Iniţial, biserica era acoperită cu stuf şi paie. În 1884 era acoperită cu şindrilă, ca în ziua de astăzi. Biserica a suferit modificări de-a lungul timpului: în 1895, i s-au adăugat pridvorul, tinda şi i s-a înălţat duşumeaua cu 30 de cm, ca să nu mai fie necesară coborârea în pronaos, pe cele două-trei trepte existente iniţial.

Biserica de lemn

Arhitectura bisericii înglobează elemente moldo-transilvane. Este folosit numai lemnul, planul este trilobat. Turnul clopotniţei este deasupra naosului şi are un acoperiş piramidal. Se află în vestul axului navei, deoarece prodvorul a fost adăugat mai târziu. Pereţii exteriori au fost iniţial acoperiţi cu scândură, după care s-au înlăturat şi s-au pus şipci tencuite. Biserica a fost restaurată în 1939, api în 1987, când şindrila de pe pereţi a fost înlocuită cu scândură.

În interiorul lăcaşului, pictura este realizată în stil neobizantin, refăcută în 1998 de pictorul Romeo Potorică. Icoanele par să provină din perioade şi din locuri diferite. Printre cele mai cunoscute şi apreciate icoane de aici sunt Sfânta Ana cu Maica Domnului în braţe - aducătoare de ploaie şi risipitoare de furtuni- şi Sfinţii Apostoli, care a fost ascunsă timp de 100 de ani în albia râului şi nu s-a deteriorat.

În 2002, biserica de lemn, ce era a parohiei "Sfinţii Arhangheli", a devenit parohie de sine stătătoare, cu hramul Sfântului Nicolae. Apoi, a fost consolidată, construindu-i-se un brâu de ciment. Ansamblul bisericesc Conţeşti din acre face parte, cuprinde un cimitir, un aghiazmatar şi Casa de prăznuire.