Mănăstirea Sucevița a fost zidită în ultimele două decenii ale secolului al XVI-lea de către familia boierilor domnitori Movilă. Este situată în satul Sucevița, pe valea pârâului cu același nume, la 18 km de orașul Rădăuți. Prima ctitorie a familiei Movileștilor ce a precedat actualul complex mănăstiresc a fost o biserică modestă datând din ultimul sfert de veac XVI (1581).
În timpul domniei lui Petru Șchiopul, frații Movilă ajungând sfetnicii Domnitorului și având o situație economică prosperă au început construirea unei mănăstiri de amploare. Prima construcție a ansamblului a fost biserica zidită între anii 1582-1584.
În 1595, după ce vine pe tronul Moldovei, Ieremia Movilă adaugă bisericii două mici pridvoare amplasate pe laturile de nord și sud, la intrarea în biserică; zidurile și turnurile de incintă care îi dau mănăstirii înfățișarea de cetate medievală; chilii pentru călugări, precum și o casă domnească, care însă s-a ruinat în timp, doar câ...