Menu

Arboretele de fag de la Râul Mic

DJ792F Luncşoara, România
Directie Adresa
Momentan nu avem unitati de cazare in zona.

Arboretele de fag de la Râul Mic

De ce să vezi acest obiectiv?

Pentru că este o pădure valoroasă datorită exemplarelor de arbori!

  • Este în Luncşoara, Județ Arad
  • Unitate geografică: Depresiunea Hălmagiu
  • Altitudine: 400 metri
  • Deschis turiștilor fără taxă de vizitare.
  • Fără condiții de campare

Arboretele de fag de la Râul Mic este o arie protejată ce pune în valoare copaci cu o vârstă de până la 160 de ani...

 Arboretele de fag de la Râul Mic

  • Trasee amenajate: da
  • Trasee marcate:  nu
  • Condiții de vizitare: respectarea regulilor rezervaţiei

Arboretele de fag de la Râul Mic este localizat în depresiunea Zarandului-Hălmagiu, între Munţii Codru-Moma şi Zărand. Rezervaţia se află pe Valea Pârâului mic, un afluent al Râului Luncșoara, în partea de nord-est a Ocolului Silvic Hălmagiu.

Rezervaţia forestieră a fost înfiinţată prin HCJ 1/1995, apoi a fost declarată  arie protejată prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000 publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 152 din 12 aprilie 2000, privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - arii protejate. Are o suprafaţă de 165,50 hectare şi reprezintă o pădure de fag pur (Fagus sylvatica), care s-a regenerat natural în timp, prin seminţe.

 Arboretele de fag de la Râul Mic


Mulţi arbori au o vârstă cuprinsă între 110 și 160 de ani. Arboretul asigură o producție de jir (cu trei seminţe) de calitate genetică superioară. Copacii au un diametru impresionant de până la un metru şi înălţimi de 35 de metri. Arboretele vegetează pe pante de 37 grade. Vegetaţia este încadrată în tipul de pădure "făget normal cu floră de mull". Acest arboret este recunoscut pentru calitatea lemnului, dar şi pentru sănătatea vegetaţie, fiind o rezervaţie bine conservată.

Arboretele de fag de la Râul Mic este, în acelaşi timp, o rezervaţie de seminţe. Constituie cele mai valoroase arborete de fag din judeţ, iar conservarea lor în cadrul zonelor protejate se impune datorită interesului ştiinţific. Este interzisă complet exploatarea de masă, funt permise doar lucrări speciale de conservare.