Menu

Baltele Gurahonț

DN79A , România
Directie Adresa
 
 
Momentan nu avem unitati de cazare in zona.

Baltele Gurahonț

De ce să vezi acest obiectiv?

Pentru că este o rezervaţie unică în Arad.

  • Este în Gurahonţ, Județ Arad
  • Unitate geografică: Depresiunea Zarandului
  • Altitudine: 200m
  • Deschis turiștilor fără taxă de vizitare.
  • Fără condiții de campare

Baltele Gurahonț este o rezervaţie botanică, ce protejează albăstreaua, specie endemică...

Baltele Gurahonț

  • Trasee amenajate: da
  • Trasee marcate: nu
  • Condiții de vizitare: preferabil în iulie-august

Baltele Gurahonț este o arie protejată pe care o găsim pe malul drept al Crişului Alb şi pe versantul sud estic al Dealului Baltele. Se întinde de-a lungul drumului ce leagă Gurahonţ de Hălmagiu.

Rezervaţia a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean din 1995, apoi a fost declarată arie protejată prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000 publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 152 din 12 aprilie 2000, privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - arii protejate.

Baltele Gurahonț


Rezervaţia botanică Baltele Gurahonț are o suprafaţă de doua hectare şi reprezinta o pajişte pe care se găseşte albăstreaua (Centaurea simonkaiana Hayak). Datorită acestei plante rare, care nu se mai găseşte nicăieri în judeţ, s-a înfiinţat rezervaţia, fiind un caz unic în România când se înfiinţează o rezervaţie botanică ce protejează o singură specie ierboasă. Este o planta xerofiltă ce înfloreşte pe la jumătatea lunii iulie şi ţine până în august.

Pe lângă albăstrea, în covorul ierbos se găsesc şi alte specii mai rare, precum o specie de usturoi sălbatic (Allium flavum), garoafa de câmp (Dianthus carthusianorum), prunella (din specia Prunella laciniata), Inula britannica, Lythrum hyssopifolia, Petrorhagia prolifera, Petrorhagia saxifraga, Scleranthus perennis, Sedum hispanicum, Sedum sexangulare etc.

Relieful rezervaţiei este caracterizat prin versanţi abrupţi, pietroşi, acoperiţi de vegetație naturală, ideal pentru albăstreaua care preferă petecele cu vegetație înaltă sau cele ușor umbrite de tufișurile mărginașe. Populaţia de Centaurea este distribuită sporadic, în grupuri.