Menu

Parcul Național Cheile Bicazului - Hășmaș

DN12C , Romania
Directie Adresa
 
 
 
Momentan nu avem unitati de cazare in zona.

Parcul Național Cheile Bicazului - Hășmaș

 • Este în judeţele Harghita şi Neamţ
 • Unitate geografică: Munții Hășmaș, situați în grupa centrală a Carpaților Orientali
 • Altitudine: 670-1792 m
 • Deschis turiştilor fără taxă de vizitare.
 • Cu condiţii de campare

Parcul Național Cheile Bicazului - Hășmaș este o arie protejată de 6.575 ha si include o zonă de conservare specială...


 • Trasee amenajate: da
 • Trasee marcate: da
 • Condiţii de vizitare: echipament montan special, echipament alpinism

Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș este o rezervaţie geologică, geomorfologică, palentologică, botanică şi peisagistică şi un paradis al alpinistilor, datorită Cheilor Bicazului.

Fauna și flora sunt extrem de diversificate mai ales datorită diferenței de nivel. Aici s-au inventariat 1.147 de specii de plante superioare. Parcul cuprinde păduri de molid în proporție de 95%, păduri de rășinoase cu fag, care îmbracă versanții masivului, pajiști montane întinse, vârfuri cu vegetație subalpina, stâncării cu vegetație specifică, multe rărițați floristice și endemite.  Dintre speciile rare, aici se găsesc: Juniperus sabina ( cetină de negi ), Ajuga pyramidalis, Silene zawadzkii, Waldsteinia geoides și Daphne cneorum ( tămâiță), iar dintre specile ocrotite declarate monumente ale naturii, aici cresc: papucul-doamnei (Cypripedium calceolus), floarea de colț (Leontopodium alpinum), sângele-voinicului (Nigritella rubra), tisă (Taxus baccata) etc.

Fauna parcului este, de asemenea, deosebită, cu specii rare şi ocrotite: lepidopterele Parnassius apollo, Polygonia alba, amfibieni şi reptile ca broasca cu burtă galbenă (Bombina variegata), broasca mare de lac (Rana ridibunda), tritonul de munte (Triturus alpestris), tritonul carpatic (Triturus montandoni), tritonul cu creastă (Triturus cristatus), salamandra (Salamandra salamandra), broasca râioasă (Bufo bufo), broasca roşie de munte (Rana temporaria), şoparla de munte (Lacerta vivipara), vipera comună (Vipera berus), şarpele de alun (Coronella austriaca), păsări ca fluturaşul de stâncă (Tichodroma muraria), ciocănitoarea de munte (Picoides tridactylus), presura de munte (Emberiza cia), corbul (Corvus corax), cocoşul de munte (Tetrao urogallus), huhurezul mare (Strix uralensis), acvila de munte (Aquila chrysaetos) şi mamifere, cerbul carpatin (Cervus elaphus), capra neagră (Rupicapra rupicapra), ursul (Ursus arctos), râsul (Lynx lynx), lupul (Canis lupus).

Masivul Hăşmaş este din material calcaros, ceea ce a pemis dezvoltarea spectaculoasă a fenomenelor carstice. Din punct de vedere geologic, masivul este fomate din roci sedimentare mezozoice, peste un fundament cristalin din zona cristalino-mezozoica (triasice, jurasice şi cretacice): calcare (albe sau roşii), dolomite, jaspuri, conglomerate, gresii.
În acest parc sunt incluse mai multe rezervații naturale şi obiective turistice, printre care:

Staţiunea Lacu Roşu: este o staţiune climaterică de munte, unde s-a format Lacul Roşu prin bararea naturală a apelor pârâului Bicaz, în anul 1837. Zona oferă turiştilor un peisaj minunat, pitoresc. Pe Lacul Rosu poţi face plimbări cu barca.
Şuhardul Mic: este un punct de observaţie asupra zonei Lacului Roşu (Staţiunea Lacul Roşu, Pârâul Oii, Masivul Hăşmaş, Masivul Şuhardul Mare, Masivul Ghilcoş, Cichi Biuc).
Masivul Ghilcoş: de aici se pot face observatii tot asupra zonei Lacului Roşu, insă din alt unghi (Staţiunea Lacul Roău, Masivul Licaş, Masivul Şuhardul Mare şi Mic, Stâncile Cupaşului, Lapoşului, Şugăului), şi se poate vedea Masivul Ceahlau;.
Cheile Bicazului (1.600ha): sunt pe DN 12 C, au o lungime de peste 5 km şi sunt cele mai impresionante Chei din Romania. S-au format în decursul anilor, prin erodarea calcarelor mezozoice mai puţin dure de către râul Bicaz şi afluenţii săi. Sunt alcătuite din calcare jurasice. Au 4 sectoare de chei:
Între chei (km 26,5 - 28,7);
Piatra Altarului (km 28,7 - 31)
Gâtul Iadului (km 31 - 32,2)
Sfârşitul cheilor (km 32,2 - 34)

Avenul Licaş (5ha): se află la extremitatea nordică a Parcului Naţional.
Cheile Şugăului (10ha): sunt la extremitatea estică a Parcului, la intrarea în localitatea Bicaz - Chei.
Cheile Duruitoare: formate de pârâul Trei Fântâni.
Cheile Bicăjelului: se găsesc la vărsarea pârâului Trei Fântâni în pârâul Bicaz. Aici aveţi paret de peisaje incredibile şi de mai multe posibilităţi de agrement.
Vârful Hăşmaşul Mare: la 1792 metri altitudine, există traseu marcat.
Piatra Singuratică - Hăşmaşul Mare (800 ha): se poate observa de pe DN 12 încă de la Miercurea Ciuc şi este accesibilă din Localitatea Bălan.
Poiana Albă - Hăşmaşul Mare: aici este punctul în care se poate urma orice traseu.

 

Traseul nr. 1
Pasul Pângăraţi (1255) - şaua "Loduj" (1325) - Vf. Mediaş (1445) - Poiana Vf. Calului (1500) - Poiana Ciofronca (1550) - La Tunzerie (1435) - intersecţia turistică din Poiana Albă (1460) - Poiana Albă (1500) - Curmătura (1650) - şaua Curmătura (1465) - cabana Piatra Singuratică (1504) - Curmătura Ecem (1628) - Vf. Ecem (1690) - şaua Lic (1525) - Vf. Tarcău (1418) - Şaua Tarcăului (1297)
Marcaj: linie roşie    
Durata de parcurgere: 8 ore.
Distanţa de parcurs: 22 km.
Diferenţă de nivel: 435 m, pe timp de iarnă este dificil de parcurs şi ar fi de preferat să fie împărţit în două etape.

Traseul nr. 2
Centrul staţiunii Lacu Roşu (967 m) - Balconul de Piatră (1007 m) - Drumul lui Márton Ferenc -Păstrăvărie (993 m) - Debarcader (983 m) - Centrul staţiunii Lacul Roşu (967 m) (traseu circular)
Marcaj: cruce roşie    
Durata de parcurgere: 1 oră.
Distanţa de parcurs: 3,5 km.
Diferenţă de nivel: 40 m, plimbare uşoară.

Traseul nr. 3
Centrul staţiunii Lacu Roşu (967 m) - Vila Bucur (990 m) - Cabana Suhard (1091 m) - Şaua Suhard (1202) - Vf. Suhardul Mic 1345 m
Marcaj: triunghi albastru    
Durata de parcurgere: 1 1/4 ore.
Distanţa de parcurs: 3 km.
Diferenţă de nivel: 378 m, accesibil tot anul.

Traseul nr. 4
Centrul staţiunii Lacu Roşu (967 m) - Cheile Bicazului - Cheile Bicazului Mic - drumul Surducului - şaua Piatra Roşie (1011 m) - Lacul Roşu (967 m) (traseu circular)
Marcaj: linie galbenă    
Durata de parcurgere: 3-4 ore.
Distanţa de parcurs: 10 km.
Diferenţă de nivel: 44 m, accesibil tot anul, traversarea Bicazului Mic pe timp ploios sau iarna-primăvara poate fi problematică.

Traseul nr. 5
Gura pârâului Cupaş (944 m) - valea Cupaş - gura pârâului Cupaşul Mic (962 m) - Drumul Lapoşului (1435 m)
Marcaj: punct albastru    
Durata de parcurgere: 2 ore.
Distanţa de parcurs: 7 km.
Diferenţă de nivel: 491 m, accesibil pe jos tot anul, iar cu maşina cu excepţia iernii.

Traseul nr. 6
Gura pârâului Cupaş (944 m) - poalele Cupaşului (1080 m) - Cheile Bicazului (km 29) (850 m)
Marcaj: cruce roşie, de la poalele Cupaşului punct roşu    
Durata de parcurgere: 1 oră.
Distanţa de parcurs: 3 km.
Diferenţă de nivel: 136 m, plimbare uşoară.

Traseul nr. 7
Centrul staţiunii Lacu Roşu (967 m) - Şaua Piatra Roşie (1011 m) - Drumul Vărarilor - Şaua Ţifrei (1002 m) - Cheile Bicazului (850 m)
Marcaj: triunghi galben    
Durata de parcurgere: 1 oră.
Distanţa de parcurs: 3,5 km.
Diferenţă de nivel: 44 m, plimbare uşoară.

Traseul nr. 8
Lacu Roşu (debarcader) (983 m) - Poiana lui Paleu (1242 m) - Fagul Roşu (1390 m) - Poiana "Száraz-tók" (1530 m) - Vf. Piatra Cherecului (1580 m) - Poiana Albă (1460 m)
Marcaj: punct albastru    
Durata de parcurgere: 4 1/2 ore.
Distanţa de parcurs: 10 km.
Diferenţă de nivel: 597 m, aproape impracticabil iarna.

Traseul nr. 9
Centrul staţiunii Lacu Roşu (967 m) - Valea Oii - Gura pârâului Hăşmaş (1130 m) - Piatra Potcoavei (1450 m) - intersecţia traseelor din Poiana Albă (1460 m)
Marcaj: linie albastră    
Durata de parcurgere: 2 1/2 ore.
Distanţa de parcurs: 8 km.
Diferenţă de nivel: 493 m, accesibil tot anul.

Traseul nr. 10
Centrul staţiunii Lacu Roşu (967 m) - Balconul de Piatră (1007 m) - Valea pârâului Suhard - Piatra Licoş (1675 m) - Peştera carstică Licoş (1650 m)
Marcaj: cruce albastră    
Durata de parcurgere: 4 ore.
Distanţa de parcurs: 6 km.
Diferenţă de nivel: 708 m, traseu aproape impracticabil pe timp de iarnă.

Traseul nr. 11
Centrul staţiunii Lacu Roşu (967 m) - şaua Piatra Roşie - Poiana Ghilcoş - Belvedere Piatra Ghilcoş (1378 m)
Marcaj: triunghi roşu    
Durata de parcurgere: 2 ore.
Distanţa de parcurs: 4 km.
Diferenţă de nivel: 411 m, accesibil tot anul.

Traseul nr. 12
Valea pârâului Oii (1012 m) - Poiana lui Paleu (1242 m) - Poiana Jgheabului - valea pârâului Jgheabul Cherecului - cătunul Bicăjel (885 m)
Marcaj: punct roşu    
Durata de parcurgere: 2 ore.
Distanţa de parcurs: 4,3 km.
Diferenţă de nivel: 230 m, accesibil tot anul.

Traseul nr. 13
Lacul Roşu (debarcader) (983 m) - Poiana Ghilcoş (1210 m) - Piatra Ghilcoş (Belvedere) (1378 m)
Marcaj: punct albastru    
Durata de parcurgere: 2 ore.
Distanţa de parcurs: 3,5 km.
Diferenţă de nivel: 395 m, accesibil tot anul.

Traseul nr. 14
Cheile Bicazului (850) - poalele Cupaşului (1080) - Poiana din spatele Cupaşului - gâtul Cupaşului (1275) - Poiana din faţa Cupaşului - Danţuraşul (1500) - Poiana La Vinkli(1445)
Marcaj: punct roşu    
Durata de parcurgere: 4-5 ore.
Distanţa de parcurs: 8,5 km.
Diferenţă de nivel: 650 m, nerecomandat pe timp de iarnă.

Traseul nr. 15
Cheile Bicazului (850) - Canionul Lapoşului - Poienile Cupaş - Gâtul Cupaşului (1275) - Cheile Bicazului (850) (Traseu circular)
Marcaj: triunghi roşu, de la Gâtul Cupaşului punct roşu    
Durata de parcurgere: 3 ore.
Distanţa de parcurs: 5 km.
Diferenţă de nivel: 425 m, iarna greu de parcurs.

Traseul nr. 16
Cheile Bicazului (850 m) - Şaua Ţifrei (1002 m) - punctul de belvedere de pe peretele sudic (1060 m) - Piatra Maria (1048 m)
Marcaj: triunghi galben. din Şaua Ţifrei fără marcaj.
Durata de parcurgere: 1 1/2 ore.
Distanţa de parcurs: 2,5 km.
Diferenţă de nivel: 210 m, practicabil tot anul.

Traseul nr. 17
Izvorul Oltului - Bălan - cabana Piatra Singuratică
Marcaj: bandă albastră    
Durata de parcurgere: 3-3,5 ore

Traseul nr. 18
Halta C.F.R. Tarcău – comuna Lunca De Jos – Vârful Naşcalat – cabana Piatra Singuratică
Marcaj: halta C.F.R. Tarcău – Lunca De Jos – Crucea Condra – cruce roşie    
Crucea Condra – cabana Piatra Singuratică – bandă roşie    
Durata de parcurgere: 7 ore

Starea traseelor turistice este revizuită permanent de către Administraţia Parcului. Ghizii locali specializati oferă turiştilor informaţii suplimentare.
Mai multe detalii, aici.

 

Date de contact: Accesul se face pe DN12C dinspre Gheorgheni sau dinspre Bicaz şi dinspre comuna Sandominic pe D.J.125, prin oraşul Bălan. Accesul spre Munții Hășmașul Mare se poate face și de pe DN12, pe la Bălan.

Postat de Corina Matei
Comments (0)

Parerea ta va promova acest obiectiv!

Cod de securitate

Introdu codul din imagine

CeSaVezi.ro Locul 1 la Etravel Awards în categoria Publishing

 

Harta Obiective turistice inedite - Știai că sunt în România? 

Cascada cu apă termală din Toplița

Cascada cu apă termală din Toplița

Această cascadă este unică în România și este printre puținele de acest fel din lume!
Detalii Obiectiv Turistic
Coloanele de bazalt din Racoş

Coloanele de Bazalt din Racoș

Coloanele de bazalt din Racoş reprezintă un adevărat spectacol natural din Transilvania!
Detalii Obiectiv Turistic
Izbucul Călugari din Bihor

Izbucul Călugari din Bihor

Izbucul de la Călugări, este cel mai reprezentativ izvor carstic intermitent din Romania
Detalii Obiectiv Turistic

Lacul Inghețat din Masivul Parâng

Lacul Inghețat din Masivul Parâng

Se afla la altitudinea de 2120 m pe muntele Slivei. Prezinta tot timpul anului sloiuri de gheata!

Detalii Obiectiv Turistic

Platoul Carstic Lumea Pierdută din Bihor

Platoul Carstic Lumea Pierdută din Bihor

Este cel mai impresionant fenomen carstic din harta cu obiective cu o retea de galerii de 2500 km!

Detalii Obiectiv Turistic

Castelul Vlad Țepeș din București

Castelul Vlad Țepeș din București

Stiut de putini, este o reproducere a Cetatii Poenari, ridicata de Vlad Tepes!

Detalii Obiectiv Turistic

Cele mai frumoase rezervații naturale de pe CeSaVezi.ro Harta Obiective Turistice

Rezervaţia naturală Detunata Goală şi Detunata Flocoasă

Rezervaţia naturală Detunata Goală şi Detunata Flocoasă

Coloane hexagonale de roci bazaltice, asemănătoare unor orgi uriaşe!

Detalii Obiectiv Turistic

Geoparcul dinozaurilor - Ţara Haţegului

Geoparcul dinozaurilor
Ţara Haţegului

Adăposteşte relicve de dinozauri pitici unice in pe harta cu obiective turistice si in lume!

Detalii Obiectiv Turistic

Fratele mai mic al Marelui canion Colorado la 3 km de Sebeş!

Rezervaţia complexă Râpa Roşie

Fratele mai mic al Marelui canion Colorado la 3 km de Sebeş!

Detalii Obiectiv Turistic

Rezervaţia Cheile Nerei-Beuşnita

Rezervaţia Cheile Nerei-Beuşnita

Adăposteşte Lacul Ochiul Beiului, lac ce nu îngheaţă nici iarna!

Detalii Obiectiv Turistic

Rezervaţia naturală Cazanele Mari şi Cazanele Mici

Rezervaţia naturală Cazanele Mari şi Cazanele Mici

În Rezervaţia Cazanele Mari şi Cazanele Mici abundă vegetaţia submediteraneană!

Detalii Obiectiv Turistic

Parcul Naţional Retezat - Parâng

Parcul Naţional Retezat - Parâng

Un loc unic pe harta obiective turistice. În anul 1979 a fost declarat "Rezervaţie a Biosferei"!

Detalii Obiectiv Turistic

 

 

Proiectul CeSaVezi.ro

cesavezi.ro

Pentru ca vrem să dăm cel mai bun răspuns argumentat turiștilor când se întreabă:

Ce e de văzut în România?

Scopul nostru este de a dezvălui obiectivele turistice de lânga tine...

Detalii Obiectiv Turistic

 

cont nou
RizVN Login • Aplicatia Harta Cesavezi in Romania

  Are in plus navigatie si localizarea pozitiei tale!

  Disponibilă gratuit pe Android si iOS!

  Detalii