Menu

Rezervaţia faunistică Borca

DJ174 , Romania
Directie Adresa
Momentan nu avem unitati de cazare in zona.

Rezervaţia faunistică Borca

  • Este în Borca, Județ Neamţ
  • Unitate geografică: Munţii Bistriţei
  • Altitudine:
  • Deschis turiștilor fără taxă de vizitare.
  • Fără condiții de campare

Rezervaţia faunistică Borca nu etse un ansamblu unitar, cuprinde mai multe parcele în acre trăieşte cocoşul de munte...

Rezervaţia faunistică Borca

  • Trasee amenajate: da
  • Trasee marcate: nu

Rezervaţia naturală Borca a fost recunoscută prin Legea 5/2000 şi este în custodia Direcției Silvice Neamț. Parcelele rezervaţiei naturale se află în partea nord-estică a Munților Bistriței,  la limita vestică a județului Neamț cu județele Harghita și Suceava.
Teritoriile ariei protejate totalizează o suprafaţă de 357 hectare. Părurile sunt de răşinoase sau amestec de răşinoase cu fag. Protejază cocoșul de munte (Tetrauo Urogallus) și locurile de rotit ale acestuia.

Rezervaţia faunistică Borca

Cocoșul de munte este o specie din familia fazanului (Phasianidae). Reprezintă o pasăre foarte sperioasă, care se poate vedea rar în natură. Este o specie protejată de lege, care trăieşte în regiunile de munte împădurite şi puiţi circulate din Europa Centrală. În mai multe ţări, el se află pe lista speciilor pe cale de dispariţie. International Union for Conservation of Nature apreciază că în lume mai există între 1,5 și 2 milioane de păsări.

Masculul speciei poate atinge 5 kg, cu deschiderea aripilor de 90 de cm şi o înălţime de un metru.Penajul este pe spate, cap și aripi de un brun închis, iar pieptul are o culoare verde cu lucii metalice.Femela este mult mai mică, având greutatea pe jumătate şi are o înălţime de 60 cm, iar deschiderea aripilor nu depăşeşte 70 cm. Culoarea penajului pe partea superioară a corpului pestriță brună cu dungi argintii, iar partea inferioară a corpului alb gălbui. Ouăle cocoşilor de munte, albe pictate cu maroniu, au dimensiunea unui ou de găină.
Se hrănesc cu vegetale, semințe, fructe, insecte și larvele lor.