Menu

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. Proactive HR Profile S.R.L, cu sediul în Bucureşti, Str. Pecineaga, nr. 10, bl. 17 C, scara 2, ap. 15, Sector 5, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J 40/463/2008, cod unic de înregsitrare 23061988, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.

Societatea S.C. Proactive HR Profile S.R.L prelucrează datele dumneavoastră personale prin mijloace automatizate şi manuale (după caz), destinate activităţilor specifice de reclamă, marketing şi publicitate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate următorilor destinatari: persoanele vizate, reprezentanţii legali ai persoanelor vizate şi partenerii contractuali ai operatorului de pe teritoriul României.

Datele dumneavoastră sunt necesare în procesul reclama, marketing şi publicitate desfăşurat de compania noastră. Refuzul dumneavoastră poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor.

Conform Legii 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si de dreptul de a va adresa justiţiei.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale şi să solicitaţi ştergerea acestora*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul societăţii S.C. Proactive HR Profile S.R.L (Bucureşti, Str. Pecineaga, nr. 10, bl. 17 C, scara 2, ap. 15, Sector 5) sau pe adresa de e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Numărul de înregistrare al societăţii ca operator autorizat în Registrul de evidenţă ca operator autorizat în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal este 17281 din 03.09.2013.

*orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 

cont nou
RizVN Login  • Aplicatia Harta Cesavezi in Romania

    Are in plus navigatie si localizarea pozitiei tale!

    Disponibilă gratuit pe Android si iOS!

    Detalii